Bestuur

De Rietveld Foundation is een officieel geregistreerde stichting. We zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Zuid-Holland onder het nummer 69540683.

De foundation heeft daarbij van de belasting dienst een ANBI verklaring gekregen.

Bestuur

Het bestuur van de Foundation bestaat uit 5 personen . Ieder bestuurslid conformeert zich voor minimaal 1 Jaar aan de Foundation. De bestuursleden zetten zich in op vrijwillige basis en zullen hiervoor geen financiële beloning ontvangen.

Personeel

De Foundation heeft geen personeel in dienst. De activiteiten die de Foundation ontplooit zijn volledig afhankelijk van de inzet van vrijwilligers.

Hiermee wordt gezorgd dat de overhead minimaal zijn binnen de Foundation.

Jaarverslagen

Ieder jaar wordt door de Foundation een jaarverslag opgesteld. Dit jaarverslag wordt opgesteld in samenwerking met een erkende accountant die de jaarrekening ook controleert. De jaarverslagen zijn te vinden op de website van de Foundation en op aanvraag verkrijgbaar bij het bestuur.