Dairy Farm

Economisch haalbare productie en levering van melk van goede kwaliteit aan de lokale gemeenschap en daarbuiten is het hoofddoel van de Dairy Farm. Daartoe houdt de boerderij een flink aantal Friese koeien en fokt deze door kunstmatige inseminatie. Sikko Eisma, onze eigen Friese Koeboer uit Nederland beheert de boerderij, geassisteerd door Edward en bijgestaan door herders en melkers.

De gemiddelde melkproductie per koe ligt net onder de 5 liter per dag en met gemiddeld 28 lacterende koeien ligt de gemiddelde dagproductie rond de 130 liter. We hebben recentelijk een stier gekocht. De reden hiervoor is dat we elke gelegenheid willen gebruiken dat een koe tochtig is. Een stier is alerter op tochtige koeien dan de mens. Samen met kunstmatige inseminatie zal de stier hopelijk goed lacterende nakomelingen produceren.

De meeste mannelijke nakomelingen worden verkocht. We streven ernaar om meer uit de verkoop van stierkalveren te halen door ze beter te laten groeien en ze na 6 maanden te verkopen.

Over het algemeen kan de verspreiding van ziekten niet goed worden beheerst als er plaatselijk vee in de directe omgeving van het vee van de boerderij graast. Dit vereist constante zorg om wegen te veranderen en omheiningen toe te voegen, zodat besmettelijke ziekten zich minder gemakkelijk zullen verspreiden.

De totale oppervlakte landbouwgrond is 90 hectare. Een flink stuk wordt verbouwd met maïs en sorghum, die worden gebruikt voor kuilvoer.