dé route naar
zelfredzaamheid
Projecten die wij steunen
Kumi Hospital Agro Park - KHAP
Bakery
Kamaca Primary School
Uganda Rally
Dairy Farm
Jaarverslagen
Noodhulp & Mensenwerk
Leerschool
Mede mogelijk gemaakt door

Rietveld Foundation

Zelfredzaamheid
Rietveld Foundation ondersteunt kansrijke initiatieven die zelfredzaamheid vergroten. Met educatie als uitgangspunt, leert men op eigen benen te staan. Hierdoor kunnen mensen zelf een bijdrage leveren aan een sterkere gemeenschap.

Kennis is er om te delen
Bij Rietveld Foundation geloven we erin, dat wij met onze kennis een steentje kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van mensen en bedrijven, die een duwtje in de rug nodig hebben. Geen ad hoc oplossingen, maar met visie en strategie armoede bestrijden, educatie bemoedigen en een stabiel levensonderhoud ontwikkelen.

Uganda
Waarom Uganda? In samenwerking met de stichting Woord en Daad en Van Dorp Foundation is het idee ontstaan om op een commerciële manier projecten te gaan ondersteunen. Woord en Daad had al connecties in Uganda en zo kwamen we in aanraking met de ontwikkelingsachterstand in dit land.

Doordat Uganda jarenlang is geteisterd door dictatuur, burgeroorlog en terreur, is wederopbouw van dit land noodzakelijk. We werden hierdoor geraakt en zagen mogelijkheden. Wij zetten ons daarom samen met anderen in om de landbouw en economie in Uganda te stimuleren met als doel om welvaart te genereren. Een groot project waar we ons voor inzetten is het Kumi Hospital Agro Park. Dit project bestaat uit een ziekenhuis (Kumi Hospital) met bijbehorende boerderij (Agro Park).

Ons doel is het gemengd agrarisch bedrijf nieuw leven in te blazen, waardoor de gehele omgeving zal profiteren van kapitaalgoederen, kennis, werkgelegenheid, infrastructuur en educatie. Naast zelfredzaamheid en stabiliteit vanuit een duurzame visie, willen we ondervoeding tegengaan; één van de grootste oorzaken van gezondheidsproblemen.

ANBI-keurmerk
Rietveld Foundation is een officieel geregistreerde stichting en heeft sinds 2017 een ANBI-status, waardoor wij voor de Nederlandse belastingdienst een erkend goed doel zijn. Dit houdt in dat bedrijven hun donaties bij de belasting kunnen opgeven. De stichting functioneert vrijwel zonder overheadkosten. Elke cent van de bijdragen die de foundation ontvangt, wordt volledig in de projecten geïnvesteerd. Naast de Nederlandse registratie, zijn we nu ook (anno 2021) een officiële stichting in Uganda. De naam is daar Rietveld Foundation Uganda Ltd. Registratienummer: 4419, PO Box 9, Kumi.

Donaties zijn meer dan welkom!

Doe mee en doneer uw bijdrage:
Stichting Rietveld Foundation
P.G. Rietveld
NL84RABO 0323 3607 50


Kernwaarden

Zelfredzaamheid & Verantwoordelijkheid
Creëren werkgelegenheid
Delen kennis & kunde
Samen werken aan de toekomst
Motivatie & Inspiratie
Verbinden & Naastenliefde

E: info@rietveld.nl

T: +31 (0) 184 65 29 10