Bestuur

De Rietveld Foundation is een officieel geregistreerde stichting sinds 2017. We zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Zuid-Holland onder het nummer 69540683. De foundation heeft daarbij van de belastingdienst een ANBI verklaring gekregen.

Naast de Nederlandse registratie, zijn we nu ook (anno 2021) een officiële stichting in Uganda. De naam is daar Rietveld Foundation Uganda Ltd. Registratienummer: 4419, PO Box 9, Kumi. Dit geeft ons op vele fronten voordeel. Met in- en export handelingen bijvoorbeeld, maar ook fundraising internationaal en we zetten onszelf hiermee professioneel op de kaart.

Bestuur
Het bestuur van de Rietveld Foundation bestaat uit 5 personen. Ieder bestuurslid conformeert zich voor minimaal 1 jaar aan de foundation. De bestuursleden zetten zich in op vrijwillige basis en zullen hiervoor geen financiële beloning ontvangen. Hieronder stellen zij zich aan u voor.


Pleun Rietveld
“De stichting vindt haar oorsprong in het feit dat wij benaderd zijn door een NGO in verband met een financiële donatie. Het feit dat deze zakelijke schenking jaarlijks werd verwacht, maar Rietveld geen zeggenschap had over de projecten om in te investeren, inspireerde de realisatie van de Rietveld Foundation. Met een meer commerciële mindset willen we kansrijke initiatieven ondersteunen die de zelfredzaamheid vergroten.”


Kees Harrewijn
“Ik zit in het bestuur van de Rietveld Foundation, omdat ik achter de missie sta die wordt uitgedragen.”


Jan-Willem Hijmering
“We kunnen onze ogen sluiten voor de wereld om ons heen en opgaan in onze eigen welvaart. Echter is de werkelijkheid anders, waar ik vind dat we moeten omzien naar onze medemens. En mijn inziens is ‘omzien’ niet domweg een som met geld over maken. Het delen van kennis en kunde en andere praktische zaken met een zelfredzame insteek hebben veel meer effect.”


Jan Rietveld
“Ik ben kraanmachinist en werk bij De Kuiper Infrabouw. Ik ben betrokken bij de club als belader van containers die naar Afrika gaan. Op deze manier ben ik geïnteresseerd geraakt en draag ik sindsdien mijn steentje bij.”


Sanne Rietveld
“Waarom ik betrokken ben bij het bestuur? Heel eerlijk, ik werd gevraagd door mijn vader die de Rietveld Foundation opgericht heeft en wilde wel deelnemen. Het hele project dat in Uganda wordt neergezet is natuurlijk mooi. Mijn voorkeur gaat uit naar de kinderen. Ik ben zelf werkzaam binnen het onderwijs en zie dagelijks hoe belangrijk educatie is. Naast lezen, schrijven en alle andere vakken is ook sociaal gedrag, samen werken, samen doen etc. van groot belang op de algemene ontwikkeling.”

Personeel
De Rietveld Foundation heeft geen personeel in dienst. De activiteiten die de foundation ontplooit, zijn volledig afhankelijk van de inzet van vrijwilligers en/of door derden gesponsorde vergoedingen. Hiermee wordt gezorgd dat de overhead kosten minimaal zijn.

Gesponsord Personeel
Er zijn op dit moment Nederlanders in Uganda aan het werk voor het Kumi Hospital Agro Park – project. Deze mensen zetten zich met hart en ziel in om de lokale bevolking de kneepjes van het vak bij te brengen. Zij worden betaald uit sponsering vanuit meerdere bv’s. Hieronder stellen zij zich aan u voor.


Sikko Eisma
“Mijn drijfveren om te werken aan het KHAP-project hier in Uganda zijn, door mijn ervaringen in het leven, diep in mijn hart geworteld. Vanuit een levensvisie die verder gaat dan zomaar ‘arme mensen helpen’, zit het veel meer in het beleven van schoonheid in de eenvoud. In het delen van door God-geven talenten. Door de verbinding aan te gaan met mezelf en de mensen om mij heen. Vanuit de Friese klei via rivierklei in Frankrijk, woestijnzand in Egypte en Senegal,  moerasgrond in Mozambique, sta ik nu met blote voeten op de Ugandese ‘red soil’…”


Sjaak Meertens
“Ik ben sinds november 2019 verbonden aan UIC en KHAP met de opdracht een garage op te zetten. Daarnaast neem ik het onderhoud en de reparaties van het materieel van de boerderij ter hand. Mijn ervaring in technisch leidinggeven (scheepsbouw en machinebouw), werkervaring in Zuid-Afrika en Ethiopië en als leraar natuurkunde op een lyceum, komt hier goed van pas. Mijn motivaties om hier te werken, zijn de mogelijkheden om echt wat bij te dragen in de ontwikkeling van de samenleving hier, de ontspannen leefstijl en de mogelijkheid om op een andere manier dan in Nederland levenswijsheid op te doen. Ik haast me erbij te zeggen dat ik dit allemaal absoluut niet romantiseer: ook hier zijn er saaie werkzaamheden, zinloze dagen en gevlooi om niks. Maar netto hoop ik toch een steentje bij te dragen aan het succes van de verschillende projecten.”


Jonathan van Schoonhoven
“Sinds 2018 woon en werk ik in Uganda en ben ik als vrijwilliger betrokken bij de Rietveld Foundation. De filosofie van de stichting om op een commerciële manier de lokale bevolking te helpen spreekt mij enorm aan. Door verschillende ondernemingen te steunen en op te zetten wordt er veel werkgelegenheid gecreëerd, wat ik persoonlijk belangrijk vind. Door mijn ervaring in Uganda en de kennis en contacten die ik daar heb opgedaan ben ik blij dat ik de Rietveld Foundation waar nodig kan ondersteunen.”

Jaarverslag
Ieder jaar wordt een jaarverslag opgesteld in samenwerking met een erkende accountant die de jaarrekening controleert. De jaarverslagen van de Rietveld Foundation zijn op aanvraag verkrijgbaar bij het bestuur.


E: info@rietveld.nl

T: +31 (0) 184 65 29 10