Bestuur

De Rietveld Foundation is een officieel geregistreerde stichting sinds 2017. We zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Zuid-Holland onder het nummer 69540683. De foundation heeft daarbij van de belastingdienst een ANBI verklaring gekregen.

Naast de Nederlandse registratie, zijn we nu ook (anno 2021) een officiële stichting in Uganda. De naam is daar Rietveld Foundation Uganda Ltd. Registratienummer: 4419, PO Box 9, Kumi. Dit geeft ons op vele fronten voordeel. Met in- en export handelingen bijvoorbeeld, maar ook fundraising internationaal en we zetten onszelf hiermee professioneel op de kaart.

Bestuur
Het bestuur van de Rietveld Foundation bestaat uit 5 personen. Ieder bestuurslid conformeert zich voor minimaal 1 jaar aan de foundation. De bestuursleden zetten zich in op vrijwillige basis en zullen hiervoor geen financiële beloning ontvangen. Hieronder stellen zij zich aan u voor.


Pleun Rietveld – Voorzitter
“De stichting vindt haar oorsprong in het feit dat wij benaderd zijn door een NGO in verband met een financiële donatie. Het feit dat deze zakelijke schenking jaarlijks werd verwacht, maar Rietveld geen zeggenschap had over de projecten om in te investeren, inspireerde de realisatie van de Rietveld Foundation. Met een meer commerciële mindset willen we kansrijke initiatieven ondersteunen die de zelfredzaamheid vergroten.”


Kees Harrewijn – Secretaris
“Ik zit in het bestuur van de Rietveld Foundation, omdat ik achter de missie sta die wordt uitgedragen.”


Jan-Willem Hijmering – Penningmeester
“We kunnen onze ogen sluiten voor de wereld om ons heen en opgaan in onze eigen welvaart. Echter is de werkelijkheid anders, waar ik vind dat we moeten omzien naar onze medemens. En mijn inziens is ‘omzien’ niet domweg een som met geld over maken. Het delen van kennis en kunde en andere praktische zaken met een zelfredzame insteek hebben veel meer effect.”


Jan Rietveld – Algemeen Bestuurslid
“Ik ben kraanmachinist en werk bij De Kuiper Infrabouw. Ik ben betrokken bij de club als belader van containers die naar Afrika gaan. Op deze manier ben ik geïnteresseerd geraakt en draag ik sindsdien mijn steentje bij.”


Sanne Rietveld – Algemeen Bestuurslid
“Waarom ik betrokken ben bij het bestuur? Heel eerlijk, ik werd gevraagd door mijn vader die de Rietveld Foundation opgericht heeft en wilde wel deelnemen. Het hele project dat in Uganda wordt neergezet is natuurlijk mooi. Mijn voorkeur gaat uit naar de kinderen. Ik ben zelf werkzaam binnen het onderwijs en zie dagelijks hoe belangrijk educatie is. Naast lezen, schrijven en alle andere vakken is ook sociaal gedrag, samen werken, samen doen etc. van groot belang op de algemene ontwikkeling.”

Personeel
De Rietveld Foundation heeft geen personeel in dienst. De activiteiten die de foundation ontplooit, zijn volledig afhankelijk van de inzet van vrijwilligers en/of door derden gesponsorde vergoedingen. Hiermee wordt gezorgd dat de overhead kosten minimaal zijn.


E: info@rietveld.nl

T: +31 (0) 184 65 29 10