Missie, Visie & Strategie

Missie, Visie & Strategie
Een aantal jaar geleden werd Rietveld B.V. benaderd voor een gelddonatie door een NGO (Non-Governmental Organization). De hulporganisatie verwachtte jaarlijks een forse zakelijke bijdrage en zou dit geld ergens besteden waar men dacht dat dit nodig was. Pleun Rietveld kon zich hier niet in vinden en vond dat het anders en commerciëler mocht. Gewoonweg geld doneren, voelde niet waardevol genoeg zonder gedegen plan van aanpak.

“Gezien het feit dat onze wieg in het rijke westen heeft gestaan en wij gezegend zijn met goede educatie, vind ik dat wij vanuit de overvloed waarin wij leven de morele verplichting hebben om te zien naar die mensen die dit niet hebben.” – aldus Pleun Rietveld, eigenaar van de Rietveld Groep.

Dit resulteerde in het oprichten van een eigen stichting met een eigen missie, visie en strategie: Rietveld Foundation.

Missie
Waar staan we voor? Het ontwikkelen en steunen van duurzame werkgelegenheid-projecten, om zelfredzaamheid, eigen verantwoordelijkheid en stabiliteit te bevorderen. Zodat eigen waarde en respect voor mens, dier en planeet van binnenuit kan groeien.

Visie
Waar gaan we voor? Door middel van enthousiasme en motivatie willen we kennis en kunde delen en overdragen, zodat ieder zijn talenten kan ontplooien en inzetten om een bijdrage te leveren aan een sterkere gemeenschap.

Strategie
Hoe doen we dat? Concreet werken we aan het project “Kumi Hospital AgroPark” met funding, knowhow en educatie ter plaatse op verschillende gebieden. Landbouw, veeteelt, melk & zuivel, een bakkerij, een leerschool waar technische kennis wordt overgedragen en er zijn plannen om een garage-servicepunt op te zetten. Verder steunen we een basisschool in de omgeving en heeft natuurlijk het Kumi Ziekenhuis, zoals vroeger, baat bij de opbrengsten van de boerderij.


E: info@rietveld.nl

T: +31 (0) 184 65 29 10