Projecten

Projecten
Alle projecten die wij opzetten vanuit Kumi, versterken elkaar en de omgeving. De keuze om juist in Uganda onze helpende hand te bieden, is omdat wij geraakt werden door de geschiedenis van het land en de totale verwoesting die verschillende regimes achterlieten. Het land is in opbouw en daar dragen we graag ons steentje aan bij. Zelfredzaamheid is hier van groot belang en één van de hoofd kernwaardes van onze Foundation. Alles is met elkaar verbonden, zo ook bij het Kumi Hospital Agro Park.

Waar het vee zorgt voor melk, zorgt de melk weer voor zuivel. Waar de akkers gebruikt worden voor gewassen, geeft de oogst voedsel voor mens en dier. De ruildiensten die zo ontstaan, zorgen voor werkgelegenheid, inkomsten en mogelijkheden voor de volgende generatie. Samenwerken draagt te allen tijde bij aan de gemeenschap. Door midden in die gemeenschap aanwezig te zijn, signaleren we wat nodig is en waar progressie te halen valt.
Meedenken, meeleven en meedoen.

Per project kunt u meer informatie vinden op deze website. En voor diegenen die het interessant vinden, hieronder een stuk achtergrond informatie over dit prachtige land, vol van cultuur, kleurrijke mensen met een heftige geschiedenis.

Geschiedenis Uganda
2000 tot 1500 jaar geleden kwamen de Bantoe-sprekende volkeren uit Centraal- en West-Afrika naar het gebied dat nu het zuiden van Uganda is. Deze eerste bewoners behoorden tot de Urewe cultuur. Zij ontwikkelden de landbouw en waren in staat metaal te bewerken. Er werden koninkrijken gesticht waarvan Buganda de grootste was. In het noorden van Uganda vestigden Nilotische volkeren, veehouders die oorspronkelijk uit Soedan kwamen. Tot de achttiende eeuw leefden deze twee etnische groepen samen in het land.

Halverwege de 19e eeuw arriveerden de eerste Europeanen. Het land werd ‘de parel van Afrika’ genoemd, omdat het bijzondere natuur had en rijk aan grondstoffen was. Katholieke missionarissen uit Engeland wilden de inwoners tot het katholieke geloof bekeren, terwijl de Europese protestantse zendelingen Uganda protestants wilden maken. De reeds gearriveerde moslims probeerden de Islam als staatsgodsdienst te introduceren. De verschillende religieuze denkbeelden leidden tot oorlog.

Groot-Brittannië maakte een einde aan deze strijd door het land in 1894 te koloniseren. Na de Tweede Wereldoorlog verloor zij haar koloniale imperium en Uganda verkreeg in 1962 onafhankelijkheid. Sinds die tijd is de politieke situatie in het land zelden stabiel geweest. De verschillende stammen hebben eigen legers die sinds de onafhankelijkheid tegen elkaar strijden.

In 1966 werd de eerste gewelddadige staatsgreep gepleegd door Milton Obote. Hij schafte de verschillende koninkrijkjes in het land af en was de grondlegger van de gecentraliseerde eenheidsstaat. Van de democratische ambities van Obote was al snel niets meer over.

Milton Obote en Idi Amin

Idi Amin, bekend als de slager van Afrika, zette Obote in 1971 af, waarna de voormalig president vluchtte naar Tanzania. Militaire leiders die de staatsgreep van Amin niet steunden werden direct geëxecuteerd. Buitenlanders moesten Uganda verlaten en degene die dat niet deden werden vermoord. Het regime van de oud-bokskampioen was één van de meest bloederige uit de geschiedenis van Afrika. Naar schatting zijn er 300.000 tot één miljoen mensen vermoord.

Na acht jaar terreur groef Amin zijn eigen graf. Vanwege een persoonlijke vete met Julius Nyerere, de president van Tanzania, viel hij dit land in 1979 aan. De troepen van Nyerere dwongen hem echter tot overgave. Na het schrikbewind van Amin volgt een nieuwe periode van onrust, wederom onder leiding van Milton Obote. De rebellenbeweging “National Resistance Army“ greep onder leiding van Yoweri Kaguta Museveni in 1986 de macht. Museveni is tot op heden de president van Uganda.

Uganda werd geteisterd door groot geweld tussen verschillende legers. De NRA (National Resistance Army), LRA (Lord’s Resistance Army), HSM (Holy Spirit Movement) en de UNLA (Uganda National Liberation Army) zijn de belangrijkste betrokken partijen. Vooral de LRA heeft de afgelopen jaren naar schatting 25.000 kinderen ontvoerd. De jongens werden gedwongen om kind-soldaat te zijn, de meisjes werden seks slaaf.

Naast voortdurende conflicten zijn ook HIV en AIDS grote problemen voor het land. In de jaren ’90 was bijna twintig procent van de bevolking geïnfecteerd met HIV. Uganda behoort tot de landen met de laagste levensstandaard ter wereld. De helft van de bevolking leeft onder de armoedegrens.

 

 


E: info@rietveld.nl

T: +31 (0) 184 65 29 10