Atutur Primary School

In ontwikkelingslanden gaan miljoenen kinderen nog niet naar school. Zo is dit ook in Uganda een probleem. Er is geen geld en kinderen worden vaak thuis gehouden om mee te helpen in het huishouden of om een bijdrage te leveren aan het gezinsinkomen. Onderwijs is een belangrijk middel in de strijd tegen kinderarbeid en voor een betere toekomst in het land. Er is nog veel te verbeteren in de kwaliteit van het onderwijs.

Net buiten Kumi is een basisschool gevestigd; ‘Atutur Primary School ’.
Het is een arme school uit de regio, met minimale ondersteuning van de overheid. Er zijn onvoldoende docenten, te weinig ruimte, teveel leerlingen per klas (soms wel meer dan 160 kinderen in één lokaal op de grond) en er is nauwelijks lesmateriaal.

Wat ons vooral ter ore kwam, was dat kinderen zonder eten naar school werden gestuurd of daardoor juist van school wegbleven. Hoewel het land an sich voedselrijk is, wordt er blijkbaar niet zo nauw gekeken als de kinderen naar school gaan.

Een dag naar school op een lege maag bevordert de concentratie niet, dus besloten we om elk kind dat naar school komt een bekertje pap te geven. Dit begon met 3 dagen per week en is recentelijk uitgebreid naar 5 dagen per week. De school is uitermate blij met deze ontwikkeling.

Kinderen komen in grote getale nu veel frequenter naar school en zien uit naar het bekertje pap dat ze krijgen. Ze nemen een eigen beker van thuis mee en op school wordt de pap gemaakt in het keukentje met ovens op houtvuur. (zie foto’s)

    

Dit zorgt voor een goede motivatie om in de schoolbanken te belanden en te blijven. Ook al worden de scholen hier meestal door de overheid gefinancierd en worden ook de salarissen betaald, ze hebben echt maar het minimale om hun leerlingen te bieden.

Door deze omstandigheden willen wij deze school steunen en daar hebben wij uw hulp bij nodig!
Voor deze kinderen maken de voor ons ‘kleinste’ benodigdheden zoals een pen, een tafel en een stoel een wereld van verschil.

Mocht u interesse hebben om specifiek aan dit project te doneren, neem dan contact met ons op!

Zie hieronder een juf aan het werk met een volle klas:

 

 

 

 

 

 


E: info@rietveld.nl

T: +31 (0) 184 65 29 10