Dairy Farm

Economisch haalbare productie en levering van melk van goede kwaliteit aan de lokale gemeenschap en daarbuiten is het hoofddoel van de Dairy Farm. Daartoe houdt de boerderij een flink aantal Friese koeien en fokt deze door in combinatie met de lokale soort. Hierdoor wordt is het ras meer opgewassen tegen de lokale omstandigheden.

De lokale medewerkers worden getraind in het bijhouden van de een digitale registratie van de melkproductie per koe, het toegediende voer, ziektebeeld en -behandeling en de weersomstandigheden. Op die manier proberen we te ontdekken welke factoren invloed hebben op de melkgift van een koe en kunnen we die kennis benutten om de melkproductie te verbeteren.

De gemiddelde melkproductie per koe ligt net onder de 5 liter per dag en met gemiddeld 34 lacterende koeien ligt de gemiddelde dagproductie rond de 170 liter.

Over het algemeen kan de verspreiding van ziekten niet goed worden beheerst als er plaatselijk vee in de directe omgeving van het vee van de boerderij graast. Dit vereist constante zorg om wegen te veranderen en omheiningen toe te voegen.

De totale oppervlakte landbouwgrond is 90 hectare. Een flink stuk wordt verbouwd met maïs en sorghum, die worden gebruikt voor kuilvoer.


E: info@rietveld.nl

T: +31 (0) 184 65 29 10