Kamaca Primary School

In ontwikkelingslanden gaan miljoenen kinderen nog niet naar school. Zo is dit ook in Uganda een probleem. Er is geen geld en kinderen worden vaak thuis gehouden om mee te helpen in het huishouden of om een bijdrage te leveren aan het gezinsinkomen. Onderwijs is een belangrijk middel in de strijd tegen kinderarbeid en voor een betere toekomst in het land. Er is nog veel te verbeteren in de kwaliteit van het onderwijs.

Net buiten Kumi is een basisschool gevestigd; ‘Kamaca Primary School ’.
Het is de armste school uit de regio, met minimale ondersteuning van de overheid. Ze bestaan vanuit liefdewerk oud papier en wat schoolgeld betalende ouders. Er zijn onvoldoende docenten, te weinig ruimte, teveel leerlingen per klas (soms wel meer dan 150 kinderen in één lokaal) en er is nauwelijks lesmateriaal.

Wat ons vooral ter ore kwam, was dat kinderen
zonder eten naar school werden gestuurd of daardoor juist van school wegbleven.

Een dag naar school op een lege maag bevordert de concentratie niet, dus besloten we om elk kind dat naar school komt een bekertje pap te geven. Dit begon met 3 dagen per week en is recentelijk uitgebreid naar 5 dagen per week. De school is uitermate blij met deze ontwikkeling.

Kinderen komen in grote getale nu veel frequenter naar school en zien uit naar het bekertje pap dat ze krijgen. Een goede motivatie om in de schoolbanken te belanden.

Ook op het terrein van Kumi Hospital Agro Park is een basisschool gevestigd; ‘Adesso Primary School ‘.
Hoewel ook hier de overheid de salarissen betaalt, is het een arme school en kampt met dezelfde problemen.

Door deze omstandigheden willen wij beide scholen steunen en hebben wij uw hulp daarbij nodig!
Voor deze kinderen maken de voor ons ‘kleinste’ benodigdheden zoals een pen, een tafel en een stoel een wereld van verschil.

 

 


E: info@rietveld.nl

T: +31 (0) 184 65 29 10