Kumi Hospital Agro Park – KHAP

Kumi Hospital Agro Park (KHAP) is een project in het Noordoosten van Uganda. Opgericht door de Nederlandse ondernemers Rietveld & Van Dorp, die beiden hiervoor later een stichting hebben opgezet. De overtuiging dat alleen geld sturen naar mensen in nood niet afdoende is, resulteerde in een gezamenlijk project. Het doel is een gemengd agrarisch bedrijf nieuw leven in te blazen, waar de omgeving van zal profiteren op alle gebied.

Achtergrond
Sinds 2012 is Rietveld Foundation actief vlakbij de kleine stad Kumi in Oost Uganda in Afrika, op circa 6 uur rijden van de hoofdstad Kampala. Kumi Hospital is een ziekenhuis aldaar, waar vroeger een boerderij draaiende werd gehouden, die het ziekenhuis van voedsel voorzag.

Kumi Hospital is in 1929 gestart als relatief afgelegen leprozenziekenhuis van de Anglicaanse kerk en de laatste decennia ontwikkeld tot algemeen ziekenhuis met een capaciteit van 350 bedden. Het biedt primaire medische zorg naast afdelingen als verloskunde, kindergeneeskunde, fysiotherapie, chirurgie, orthopedie en oogheelkunde. Het medische personeel bezoekt ook omliggende dorpen en AMREF Flying Doctors komen voor specifieke operaties.

Patiënten komen uit de wijde omgeving, maar kunnen vaak maar een kleine bijdrage leveren aan de medische kosten. Het ziekenhuis is een non-profit organisatie en krijgt ongeveer 15% van haar budget van de overheid. Voor overige inkomsten zijn ze afhankelijk van onregelmatige donaties.

Kumi Hospital is van oudsher eigenaar van een boerderij op 1100 hectare grond. In hoogtijdagen (jaren ’70) voorzag Kumi Hospital Farm in voedsel voor het ziekenhuis. Het overschot aan landbouwproducten en melk werd verkocht in de omgeving. Opbrengsten uit de verkoop bekostigden de operationele kosten van de boerderij en grotendeels voor het ziekenhuis. Eind jaren ’80 werd de boerderij volledig verwoest door dictatuur, burgeroorlog en terreur, gevolgd door het stelen van de gehele veestapel (circa 1000 stuks vee).

Wederopbouw
Om het ziekenhuis financieel gezond te krijgen en weer zelfredzaam te maken, is wederopbouw van de boerderij noodzakelijk. Met het opzetten van een Agro Park zal uiteindelijk een grootschalig melkveebedrijf (inclusief ruwvoerproductie en zuivelverwerking) en een plantaardige tak (akkerbouw) met elkaar gecombineerd worden.

Om dit te realiseren is de grond opnieuw in cultuur gebracht, worden machineparken en gebouwen opgebouwd of gerenoveerd waar mogelijk. Inmiddels wordt er succesvol ruwvoer voor de veestapel verbouwd op 80 hectare grond. Aan de randen en voor landbouw ongeschikte delen zal gekeken worden naar productie van timmerhout en fruit.

Het hele Agro Park-project wordt in Uganda momenteel fulltime geleid door Sikko Seisma, onze eigen Friese Koeboer uit Nederland. Zijn hart en ziel gaat uit naar dit land en het project.


E: info@rietveld.nl

T: +31 (0) 184 65 29 10