Adesso school

In ontwikkelingslanden gaan miljoenen kinderen nog niet naar school.
Er is geen geld en ze worden vaak thuis gehouden om mee te helpen in het huishouden of om een bijdrage te leveren aan het gezinsinkomen.
Onderwijs is een belangrijk middel in de strijd tegen kinderarbeid en biedt een betere toekomst voor het land. Ook is er nog veel te verbeteren in de kwaliteit van het onderwijs.

‘Slechter toegang tot goed onderwijs en dus minder kansen om verder te komen..’
Onderwijs speelt hierdoor dus een centrale rol in de ontwikkeling van de kinderen in het land.

Op het ziekenhuis terrein van het Kumi Hospital is een basisschool gevestigd;
‘Adesso Primary School’.
Hoewel de overheid de salarissen betaalt, is het een arme school. Er zijn onvoldoende docenten, te weinig ruimte, (te) veel leerlingen per klas (soms wel meer dan 150 kinderen in één lokaal) en er is nauwelijks lesmateriaal.

Door deze omstandigheden willen wij de school steunen en hebben wij uw hulp daarbij nodig!
Voor deze kinderen maken voor ons de ‘kleinste’ benodigdheden zoals een pen een wereld van verschil.